Blandskog bästa sättet att motverka stormskador

Ove Arnesson var ny som chef på Skogsstyrelsen när Gudrun drog in över hans ansvarsområde. Det tog tid att få grepp om omfattningen på alla skador.
Foto: Tomas Oneborg