De läser om Rudas bästa tid

Var det bättre förr? Ja, kanske. Hur som helst kan man få veta mer om hur det verkligen var på den bokcirkel som pågår i Ruda under våren.
Foto: Eva Bergquist Andersson