Äldre blev utan telefon vid flytt: ”Den mänskliga faktorn”

När man flyttade de 18 personer som bodde på Välengården till Kvillgården, blev det problem med telefonerna till de äldre när Telia kontaktades.
Foto: Eva Bergquist Andersson