Deras loppispengar hjälper människor i Indien

Engagemanget att hjälpa andra har de haft i många år. Och alla pengar de får från loppisförsäljningen går till olika projekt för behövande i Indien.
– Det brukar bli cirka 10 000 kronor per år, säger Margareta Ljungkrantz Gautam.
Foto: Daniel Svensson