Fastighetsägare med stökig tomt slipper vite

Kommunen ger en fastighetsägare med stökig tomt en ny chans att städa upp.