Fastighetsägare vill få hjälp av kommunen

En privat fastighetsägare som fått problem med en hyresgäst som inte betalar har skrivit till kommunen för att få hjälp.