Fika och prat är bra för språket

Under några veckor i sommar har biblioteket i Högsby anordnat ett Språkkafé. Här träffas man under lättsamma former – och pratar om allt mellan himmel och jord för att förbättra svenskan.
Foto: Eva Bergquist Andersson