Förråd ska rivas

Högsby pastorat har ansökt om rivningslov för ett förråd i Fågelfors.