Fritidsbarn i Fågelfors forskar om förr i tiden

Allt började med att barnen på fritidshemmet Hallonet tittade på några gamla bilder. Nu har de gjort en hel utställning om hur det var förr i Fågelfors.
Foto: Eva Bergquist Andersson