Grönskåraföreningar får pengar av stiftelse

Hembygdsföreningen Isabogården i Grönskåra och Grönskåra Nya Samhällsförening får bidrag från Syskonen Johanssons Stiftelse.