Helt nya arvoden till vissa politiker

Under måndagskvällens fullmäktigemöte uppstod en lång och tidvis infekterad debatt om att ändra arvodena för en del av kommunens politiker. Men förslaget gick igenom och så här blir det:
Foto: Eva Bergquist Andersson