Högsby jobbar med miljonprojekt för nyanlända i skolan

Högsby kommun har sökt – och fått – sex miljoner kronor till ett projekt där man arbetar med nyanländas lärande.
Foto: Eva Bergquist Andersson