Högsby kommun JO-anmäls för rasism

En privatperson har anmält Högsby kommun för att agera rasistiskt. Det hela gäller ett fall där socialtjänsten varit inblandad.