ICA-handlare kritisk mot detaljplan

”Ett hot mot vår verksamhet”. Så illa anser ICA-handlaren Ove Erlandsson att ett nytt detaljplaneförslag för området runt affären är.