Inga gratis blöjor i Högsby

Högsby kommun bjuder inte på blöjor till förskolebarn i kommunal verksamhet. Det slogs fast vid kommunstyrelsens senaste möte.