Jättelokan bör bekämpas - oklart vem som ska sköta tillsynen

Flera förekomster av jätteloka har rapporterats inom Högsby kommun på senare tid. Sedan årsskiftet säger den nya lagen att det är länsstyrelsen som tillsammans med markägaren ska se till att den bekämpas.
Foto: Privat