Kommunen följer diskrimineringslagen

Högsby kommuns åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier och repressalier godkänns av diskrimineringsombudsmannen.