Kommunen satsar på friskfaktorer

Högsby kommun försöker hålla de så kallade frisktalen så höga som möjligt. Nu drar man igång en stor satsning med hjälp utifrån.
Foto: Eva Bergquist Andersson