Kommunstyrelsen i Högsby bör förbättra arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet i kommunstyrelsen bör kunna bli bättre. Det anser en revisionsfirma Pwc som granskat Högsby kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. De tycker att arbetsmiljöarbetet delvis uppfylls men kan bli bättre.