Länsstyrelsen upphäver strandskydd i Ruda

Strandskyddet kring ett litet vattendrag i centrala Ruda har upphävts av länsstyrelsen.