Lättnad bland boende och markägare

Nyheten om att en misstänkt häktats för bränderna spred sig snabbt i trakten. Många är mycket lättade.
Foto: Eva Bergquist Andersson