Nej till turbin i Björkshult

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett överklagande av ett beslut hos länsstyrelsen om att installera en turbin i en damm i Björkshult.