Renovering av Välengården görs enligt planeringen

De äldre i Fagerhult kan andas ut. Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att öka borgensramen för ombyggnaden med 13 miljoner kronor.
Foto: Eva Bergquist Andersson