Satsning kan ge fler hjorthägn i länet

Hjorthägn kan vara ett alternativ för att hålla markerna öppna, särskilt om man har avvecklat sitt lantbruk eller minskat ner på betesdjuren. Nu görs en informationsinsats för att sprida intresset för hägn i Kalmar län.
Foto: Germund Eriksson