Skogsägare räknar med fallande virkespriser

Den årliga undersökningen Skogsbarometern visar att privata skogsägare tror på sjunkande virkespriser. Trots det anser de att investeringar i skog är lönsamt.
Foto: Eva Bergquist Andersson