Socialtjänsten ska bli bättre på att utreda

Socialtjänsten behöver bli bättre på att både hitta och utreda brister som gäller anmälningar enligt lex Sarah och se till att de åtgärder som vidtas verkligen har effekt. Det konstaterar IVO i ett beslut.
Foto: Eva Bergquist Andersson