Sten över Jonas Stolt renoveras

1934 restes en minnessten över byskomakaren Jonas Stolt vid Hanåsa. Nu har stenen renoverats efter konstens alla regler.
Foto: Privat