Stöldskyddsföreningen ber om bidrag

Kan Högsby kommun bidra med pengar till etablering av Grannsamverkan?Det undrar Stöldskyddsföreningen i ett brev till kommunen.