Strul med mobil anmäldes till ARN

En kvinna som fått problem med en ny mobiltelefon anmälde saken till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Men där blev det kalla handen.