Studiebesök om fisk i Emån

Nästa vecka, den 28 augusti, ordnas ett studiebesök på Grönskogs gård för fiskeintresserade.