Tidpunkt för fullmäktige diskuterades

Vid fullmäktiges möte i fredags fanns en fråga om nya mötestider på dagordningen.