Tryggheten i Högsby ska mätas

Nu är det dags för den årliga mätningen av hur medborgarna upplever trygghet i sitt område.