Välenbadet får ny väg

I flera år har många fagerhultsbor tyckt att vägen till Välenbadet varit trafikfarlig. Men nu ska en helt ny väg byggas efter att samhällsföreningen sökt - och fått bidrag.
Den nuvarande vägen till det populära Välenbadet är smal och krokig. Att cykla eller gå med barnvagn längs vägen har varit förenat med problem särskilt när det kommer bilar. Sebastian Veith är ordförande i Fagerhultsbygdens samhällsförening:
Foto: Eva Bergquist Andersson