Väntan på besked för macken i Ruda

Hela sommaren har gått utan att något hänt vid macken i Ruda, som skulle ha öppnat både bensinstation och affär vid det här laget.