"Vi måste lösa de basala frågorna"

Det politiska året 2020 har dragit i gång med full fart på riksplanet. Också i Högsby hoppas frågorna som måste lösas, dit hör finansieringen som staten kan bidra med.