Motorfantastens vision: En motorpark i Fågelfors

En motorbana för alla typer av fordon med parkering och camping i Fågelfors. Det är en idé som just har presenterats för kommunen.