1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down
Slutreplik

Lita mer på experter än på lokala politiker

Jag blir bekymrad när ­Kalmars kommunalråd Bertil Dahl (V) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias ­Adolfson (S) använder ”hitte på”-argument i sitt genmäle på min debattartikel om havsnivå­förändringar.

Jag anser att kommunala toppolitiker borde läsa på innan de skriver ett genmäle i ämnet. I synnerhet läsa rapporterna från SMHI. Jag tänker på ­rapport nummer 41, Framtida medelvattenstånd längs Sveriges ­kuster, och rapport nummer 48, Framtida havs­nivåer i Sverige.

Rapporterna som är en prognos över framtida havsnivåer grundade på IPCC:s rapport AR5 och att sedan också hänsyn ­tagits till lokala förhållanden, som till exempel. landhöjningen. Dahl och Adolfson skriver att ­landhöjning avtar men det är helt felaktigt på­stående, ett ”hitte på”-­argument. Landhöjningen har pågått i snart 10 000 år och i rapporten från SMHI finns följande att läsa. ”För de tidsperioder som avses i denna ­rapport kan landhöjningen sägas stiga med konstant, om än geografiskt varierande, hastighet.” ­Sedan skriver Dahl och Adolfson också helt felaktigt att havsnivåhöjning blir en meter på 100 års sikt.

I rapporterna framgår med all tydlighet att havsnivåhöjningen blir ­betydligt lägre än en ­meter i vår region. Oskarshamn finns med som exempel i ­rapporterna och enligt RCP2.5, det scenario som Parisavtalet bygger på, kommer havsnivån i Oskarshamn stiga med 16 centimeter fram till 2100. Enligt det sämre ­scenario RCP4.5 med 25 centimeter och det ­värsta scenario och mest osannolika RCP8.5 med 46 centimeter. Det vill säga långt ifrån de 100 centimeter som klimat­alarmisterna Dahl och Adolfsson skriver. När jag använder uppmätta data från mätstationer vid vår kust och hänvisar till prognoser gjorde av SMHI kallas jag för fakta­resistent av de rödgröna ­politikerna Dahl och Adolfson, dessutom även av Feministiskt initiativs lokalpolitiker Birgitta ­Axelsson Edström. Vem som är faktaresistent framgår med all tydlighet. Det framgår dessutom av deras replik att de inte vet hur rapporterna från den politiska klimatpanelen, IPCC tas fram.

Detta är en opinionstext i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Företrädarna för ­majoriteten i Kalmar ­sätter sig över sakkunniga från SMHI, i sin iver att smutskasta mig, när jag bara lyfter fram de upp­gifter som finns i rapporterna som skrivits av ­sakkunniga på SMHI och SGI. De två svenska myndigheter som har den ­bästa sakkunskap om vi nu inte ska inkludera det vänsterpartistiska ­kommunalrådet Bertil Dahl och socialdemo­kraten Mattias Adolfson som mer sakkunniga i ämnet. Jag litar dock mer på SMHI:s och SGI:s experter än vad jag gör på rödgröna politiker från Kalmar.

Thoralf Alfsson, Sverigedemokraterna