1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Ljummen inställning till fiberutbyggnad i Kristdala

Kristdala ekonomisk förening fick inga konkreta svar eller förslag under punkten, allmänhetens frågestund, vid måndagens kommunfullmäktige.

På frågan om ”har Oskarshamns kommun i överläggningar med IP Only försökt påverka förändringen” gavs svaret att man frågat om en kostnadskalkyl för område två, som hittills inte besvarats.

Inget svar på hur man tänker arbeta vidare med ”Lokal utvecklingsplan Kristdala”.

Svaret från kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson var att man valt låta marknadskrafterna vara lösningen på bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Detta är en insändare i Barometern Oskarshamns-Tidningen. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I övrigt var han liksom övriga som yttrade sig positiv till fiberutbyggnad.

Inget förslag om en översyn av gällande riktlinjer eller rådande strategi redovisades, ej heller på vilket sätt man tänker medverka för att få till en utbyggnad i område två.

Centerns företrädare ansåg att man måste omarbeta befintligt underlag i gällande strategi.

Några förslag till förändringar i kommunens nuvarande arbete eller engagemang för fiberutbyggnad förekom inte.

Fiberföreningen har under försommaren i samtal med ks-ordföranden, kommundirektören samt it-ansvarig hemställt om att arbeta fram ett gemensamt förslag till skrivelse som skulle översändas till regeringen med belysning av hur problemen är kring utbyggnaden av fiber är i vår kommun. Till dags dato har vi inte hört av kommunen i denna fråga.

Fiberföreningens slutsats blir att kommunen förlitar sig på att någon annan driver och verkar för utbyggnad av område två.

Engagemanget från kommunledningens nuvarande majoritet verkar ganska ljummen. Kan inte tolkas på annat sätt då kommunalråd nummer två Ingela Ottosson med ansvar för landsbygdsfrågor inte ens bemödade sig att gå upp i talarstolen.

Vi i fiberföreningen får nog jobba på alla möjliga och omöjliga sätt som hittills under åtta år för att få till en utbyggnad av fiber i område två.

Kristdala fiber ekonomisk förening

gm Torsten Carlsson