1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Norra vägen blir stadsgata när 160 nya lägenheter byggs

Kalmarhems stora byggprojekt utmed Norra vägen avancerar. Sammanlagt handlar det om 160 lägenheter, men även ett P-däck intill Ölandsleden, och nu ska förslaget ställas ut.
Så här är det tänkt att Kalmarhems planerade hus längs Norra vägen, norr om Ölandsleden, ska se ut. Sammanlagt 160 lägenheter planeras.
Foto: Kalmarhem

Det handlar om parkeringsplatsen söder om Nettobutiken i Funkabo, mellan Norra vägen och Ledungsvägen. Där vill Kalmarhem bygga 160 nya lägenheter, men även ge plats för lokaler för olika ändamål i bottenplanet. 150 av lägenheterna ska byggas i kvarteret Visiret längs med Norra vägen, medan tolv ska byggas i kvarteret Svärdet.

I dag finns cirka 150 parkeringsplatser och en kiosk i området, och för att ge plats åt bostäderna föreslås att dessa, både P-platserna och kiosken, flyttas en bit söderut, till ett område norr om Ölandsleden.

– Där ska det byggas ett parkeringsdäck, säger Mattias Adolfson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Enligt Kalmarhems skisser ska de nya husen variera mellan åtta och och tre våningar, med det högsta huset längst norrut mot Norra vägen och de lägre trevåningshusen i sluttande storlek mot Ledungsvägen. Och för att knyta an till de äldre. friliggande huskropparna i Funkabo, ska gårdarna öppnas upp mot Ledungsvägen.

– Husen kommer att smälta in bra, och gör att Norra vägen blir mer som en stadsgata, säger Mattias Adolfson.

– Dessutom kommer man att bli av med en del buller från Norra vägen.

Det högsta huset är planerat att ligga längst norrut, det ska ha åtta våningar. Sedan blir det huskroppar av varierade höjd, de lägre mot Ledungsvägen.
Foto: Skiss: Kalmarhem

Norra vägen är hårt trafikerad, och det innebär problem med buller för de bostäder som ligger närmast. Därför är de nya huskropparna placerade så att de skärmar av buller, samtidigt som balkongerna ligger in mot de öppna gårdarna.

Planförslaget har varit ute på ett första samråd, och kommunen bjöd i somras in till öppet hus för att informera. Närheten till Ölandsleden togs upp av länsstyrelsen och brandkåren, som båda efterfrågade en en riskutredning kring farligt gods.

Nu ska planförslaget ställas ut under fyra veckor, och Mattias Adolfson hoppas på ett antagande av kommunfullmäktige någon gång i början av nästa år.