Advokatsamfundet godtar förklaring – granskningsärende avskrivs

Advokatsamfundets disciplinnämnd anser inte att advokaten Niklas Kappel har brutit mot god advokatsed. Han var den sjätte advokaten som ingick i Smålandspostens advokatgranskning – tidigare har fyra advokater varnats och fått straffavgift.
Foto: arkivbild