1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Domstolen går på kommunens linje – avslår överklagan av Tallhagsskolan

Mark-och miljödomstolen dömer till Kalmar kommuns fördel.
Grannarnas överklagande av den planerade Tallhagsskolan avslås.
”Kommunen har gjort rimliga avvägningar” står det i domen.
Skiss över nya Tallhagsskolan.

Turerna kring den nya Tallhagsskolan har varit många. Skolan, som kommunen vill bygga vid Brofästet, har mött en hel del motstånd.

Länsstyrelsen har kritiserat trafikplaneringen vid skolan och krävt bättre trafiksäkerhet. Samtidigt som flera berörda grannar också har varit starkt kritiska.

Det är åtta grannars överklagan av Tallhagsskolans detaljplan som Mark- och miljödomstolen i Växjö nu har avslagit.

I sitt klagande framförs flera kritiska synpunkter på det planerade skolbygget. Det handlar om ökad trafik, barnens säkerhet, risk för strålning och missnöje med att tallskogen mellan Rådmansgatan och Gröndals idrottsplats huggs ner för att ge utrymme för ännu en fotbollsplan.

Flera grannar beskriver att nattsömnen redan i dag störs på grund av starka ljusflöden och höga bullernivåer från idrottsplatsen. Man uttrycker en oro att det kommer att förvärras ytterligare i och med bygget.

I domen skriver mark- och miljödomstolen att man inte ifrågasätter att de klagande kommer att uppleva olägenheter på grund av den ökade trafiken, men att det inte kan betraktas som en betydande olägenhet.

I stället får Kalmar kommun beröm i domen och domstolen skriver att ”kommunen har gjort rimliga avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen”.

Mark- och miljödomstolen slår fast att det inte har framkommit något som gör att det finns skäl att upphäva detaljplanen.

Mark- och miljödomstolens beslut kan i sin tur överklagas.