1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Gudrun Brunegård: ”Jag brinner för att arbeta med mänskliga rättigheter”

Gudrun Brunegård (KD) är regionrådet som blev riksdagsledamot. Nu är hon också kandidat i EU-valet. Anledningen? "Europafrågorna är väldigt viktiga för Sverige."
KD-politikern Gudrun Brunegård.
Foto: SUVAD MRKONJIC

De senaste månaderna har KD-politikern Gudrun Brunegård ständig varit i fokus. Efter valet utsågs hon till regionråd i den nybildade oppositionen M och KD. För bara några veckor sedan bytte hon politisk arena.

Nu är hon riksdagsledamot och där blev hon ordinarie ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Det innebär också att hon nu är Kristdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor.

1. Ärligt talat, varför kandiderar du till EU-valet?

– Haha, den frågan är väldigt relevant. Men jag tackade ja till att stå med på vår valsedel långt innan det blev aktuellt med riksdagen för mig. Huvudskälet till att jag ställe upp är att Europafrågorna är väldigt viktiga för Sverige. Dessutom har jag själv, både som kommun- och regionpolitiker märkt hur EU-besluten styr, hur tätt sammankopplade EU-politiken är med vårt beslutsfattande här hemma i Sverige.

2. Vilka EU-frågor är viktigast för dig personligen?

– Det finns flera. Jag brinner för att arbeta med mänskliga rättigheter, det är en väldigt viktig fråga för EU just nu. Vi ser och hör dagligen exempel på hur man i olika EU-länder fattar beslut och stiftar lagar som ju direkt motverkar arbetet med att de mänskliga rättigheterna efterlevs. Andra frågor som är viktiga för mig är miljö- och klimatfrågorna, vi i vårt län ser ju på nära håll, Östersjön, de problem som finns. Sedan är EU rätt nivå för att arbete med att förhindra och stoppa den gränsöverskridande internationella brottsligheten. Det arbetet kräver samarbete mellan länder.

3. Varför är just de frågorna viktiga?

– Det är frågor som känns väldigt viktiga för mig. Jag har själv arbetat i Tanzania och där upplevt, direkt, hur avgörande arbetet med de mänskliga rättigheterna är. För även om jag har min politiska bas i sjukvårdspolitiken är kampen för mänskliga rättigheter, att människor exempelvis ska få ha vilken tro de vill avgörande.

4. Vad gör ditt parti för att driva de här frågorna?

– Vi är väldigt tydliga med vår EU-politik. För oss är det självklart att EU-medlemskapet inte enbart handlar om rättigheter för medlemsländerna. Det finns skyldigheter alla ska leva upp till också. En sådan fråga, som hänger ihop med de mänskliga rättigheterna, är yttrandefriheten. De länder som nu stryper och försämrar yttrandefriheten, och även domstolsväsenden, ska inte kunna kvittera ut de fördelar, exempelvis ekonomiska, som medlemskapet innebär.

5. Hur ska du få fler att gå och rösta, få dem att tycka att EU är viktigt?

– Att få fler att gå och rösta, på KD, är en av mina stora utmaningar som kandidat. Det jag kan göra är att vara ute och möta väljare, berätta om varför det är viktigt att de går och rösta. Vara en entusiastisk röst som förklarar varför EU behövs.

6. Brexit är en het EU-fråga, vad anser du om detta?

– Det som sker i Storbritannien är för mig en stor bedrövelse. EU behöver Storbritannien och tvärt om. Just nu vet vi inte riktigt vad som händer med brexit men för Sverige är det riktigt tråkigt. Storbritannien är ett av de länder vi samarbetar mest med och britterna behövs i unionens arbete med fred, frihandel och andra gränsöverskridande projekt.

7. Är du orolig för att extrempartier, höger och vänster, ska få ett avgörande inflytande i EU-parlamentet?

– Ja, jag känner en stor och verklig oro. Som läget är nu talar ju mycket för att extremistpartierna, både höger och vänster, kommer att gå framåt i valet. Därför är det viktigt att partigrupperna i parlamentet tydligt säger ifrån att de inte vill samarbeta. Det skulle innebära att de extrema partierna blockeras och även om de växer inte får något inflytande.

8. Vilka frågor EU-frågor anser du vara viktigast för Kalmar län?

– Landsbygds- och jordbruksfrågorna betyder mycket konkret för oss. Indirekt skulle även vi påverkas av EU:s planer på att höja Sveriges medlemsavgift. Jag tycker Sverige ska säga nej och istället trycka på för att reformera EU-budgeten, den ska inte växa mer nu. Det är, för att ta ett exempel, inte rimligt att EU betalar ut stöd för produktion och odling av produkter som används för att framställa tobak och alkohol

9. Har Kristdemokraterna som parti ändrat inställning till EU de senaste åren?

– Nej det tycker jag inte. Vi är positiva till EU, vi hyllar fredstanken och anser att de fria rörligheterna, både för handel och människor, knyter samman medlemsländerna. Men vi är också tydliga med att vi inte vill se ett EU som lägger sig i de enskilda ländernas inrikespolitik. Välfärdsfrågor är ett sådant exempel, EU ska inte besluta om barnomsorg och skatter det sköter vi bäst i Sverige.