1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Länsstyrelsen höjer tonen om Rifaområdet

Länsstyrelsen är fortfarande inte nöjd med detaljplanen för gamla Rifaområdet. Framför allt är det bullerlösningarna som inte får godkänt.
Så här kan Rifaområdet komma att se ut.

Redan i länsstyrelsens första yttrande i augusti krävdes större säkerhetsavstånd till grannen Arla, sanering av den förgiftade marken och åtgärder för minskat buller. I den pågående granskningen skärps tonen. Synpunkterna måste beaktas för att planförslaget inte ska riskera att överprövas, skriver länsstyrelsen i sitt svar.

Planen för gamla Rifaområdet, eller Linnéstaden som det har döpts till, handlar om bland annat om 600 till 700 nya bostäder, vårdboende, förskola och butiker. Främst är det bullret från omgivande gator och från grannen Arla som oroar, där både en fläkt och områdets höga silobyggnader nämns särskilt.

”Fläkten bedöms lätt att åtgärda, dock råder fortfarande osäkerhet kring vilka åtgärder som ska till för att minimera buller från silos samt hur effektiva dessa är”, skriver länsstyrelsen, som också kräver tydlighet när det gäller att dämpa trafikbuller från Galggatan och Perstorpsgatan.

Länsstyrelsen är nöjd med att den förorenade marken har analyserats, men vill veta vilka nivåer som ska gälla för hela området. Först när alla åtgärder är beskrivna kan marken anses lämplig för bostadsbyggande, enligt länsstyrelsen.