Miljöpeng ska ge fler gröna projekt i kommunen

Nu har lokala utvecklingsgrupper, exempelvis byalag, möjlighet att ansöka om ekonomisk stöd till miljöförbättrande projekt. Satsningen kallas miljöpengen och är ett projekt som kommer att pågå i tre år.
Foto: Amelia Rydeberg