Var tredje lägenhet i nya studentkomplexet outhyrd

Mer än var tredje lägenhet i Kalmarhems nya studentkomplex på Kungsgårdsvägen är fortfarande inte uthyrd.
Och lägenheterna kan inte hyras ut till andra än studenter.
Foto: Mats Holmertz