Kristna värderingar inte längre töntstämplade

Fler vill satsa på ett samhälle med kristna värden trots att färre identifierar sig som kristna.
Kristna värderingars företrädare: Alf Svensson och Ebba Busch Thor.
Foto: Pavel Koubek / TT

Mellan 2010 och 2018 hände något intressant i den allmänna opinionen. Andelen som tycker att det är en bra idé att ”satsa på ett samhälle med kristna värden” dubblerades, från 20 till 40 procent. Detta skedde dessutom helt utan att någon allmän väckelse hade inträffat. Det är idag en mindre andel som identifierar sig som kristna än vad det var 2010.

Detta något oväntade resultat kommer från en återkommande undersökning som har gjorts av Surveyinstitutet vid Linnéuniversitet. Institutets föreståndare, professorn i statsvetenskap Magnus Hagevi, påpekar i en kommentar att stödet för att satsa på kristna värden inte har varit så starkt sedan mitten av 1980-talet.

Vad människor menar med satsa på kristna värden är en annan, och svårare, fråga. Är det att främja dygder som klokhet, rättfärdighet, själsstyrka och måttlighet? Är det att visa större omsorg om hemlösa, fattiga eller fängelsedömda? Eller är det, med en hypotes som Hagevi testar, att det svenska samhället ska vara för människor som har kulturell bakgrund i kristendom?

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det sistnämnda kan faktiskt uteslutas. Det går inte att finna mer än ett mycket svagt samband mellan ökande stöd för kristna värden och en restriktiv flyktingopinion.

Men likväl torde det ökande intresset för kristna värden, eller kanske snarare en kristet präglad kultur, ha att göra just med flyktinginvandringen.

Under de senaste åren har frågor som skolavslutningar i kyrkan och luciafirande väckt upprördhet över att traditioner kompromissas bort. Efterfrågan på skilda badtider har väckt frågor om vems syn på förhållandet mellan könen som egentligen ska gälla. Och argument i stil med att om kyrkornas klockringning tillåts måste också böneutrop tillåtas har gjort sitt för att skapa en känsla av främlingskap i det egna landet.

Hagevi formulerar det något polemiskt som att det ökade stödet ”till viss del förklaras av invandrarkritiska människors vilja att kunna exkludera människor”. Ett annat sätt att uttrycka saken är att i jämförelse med de alltmer påtagliga alternativen framstår kristna värden inte längre som så töntiga.

Kanske är det detta som återspeglas i det allt starkare stödet för Kristdemokraterna? I alla år har det funnits en diskussion om att ett namn som börjar med Krist- stöter bort väljare och signalerar att bara regelbundna gudstjänstbesökare omfattas. I opinionen visar sig nu att medborgarna mycket väl kan tänka sig att satsa på kristna värden utan att fördenskull själva vara kyrkoaktiva eller gudstroende.

I andra lägen har det kanske låtit lite pinsamt och främmande när Kristdemokraterna har försökt föra fram kristna värderingar. Men när Ebba Busch Thor nu säger att det bara är genom att stå ”fast förankrade i den judisk-kristna etiken – vårt etiska modersmål – som vi kan sätta stopp för framväxten av parallellsamhällen”, är det i linje med vad en rätt tydlig opinion också uppfattar.

Det innebär att statsminister Löfvens kritik mot KD för att ha glömt bort de kristna värderingarna faller platt. Väljarna som vill satsa på kristna värden har gissningsvis inga problem med att alla riksdagspartier som kan tänkas vara intresserade av saken får möjlighet att stödja en sådan politik.

Läs mer

Nybro

Klart för ny satsning i tom butikslokal vid torget i Nybro

”Vi vill visa att Nybro lever”, säger Niklas Gratte.

Sport

Barometern direktsänder Kalmar FF på försäsongen

Nu är det klart.

Torsås

Larmsystem ur funktion på äldreboende – i snart två år

Äldreboendet Solgläntan i Söderåkra väntar fortfarande på fungerande larm.

Torsås

Smygstart för bilprovning

Besikta bilprovning smygöppnade på tisdagen. Men invigningen får vänta ett tag.

Kalmar

Gamla taxilokaler blir pizzeria: ”Ska hålla nattöppet”

Ariwan Rashid har öppnat Kvarnholmens senaste pizzeria i den gamla taxilokalen vid centralstationen.

Sport

KFF-podden: Nytt om Rasmus Elms nya roll

Tisdag och ett rykande färskt poddavsnitt väntar på dig.