1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Äventyra inte den fria forskningen

God vilja leder till att forskningen blir politiskt styrd.
Forskningsministern Matilda Ernkrans (S) har ännu inte gett några tydliga besked om vad regeringen vill i forskningspolitiken.
Foto: Jessica Gow/TT

Regeringens arbete med forskningspropositionen 2020 inleddes denna höst. Risken är att den fortsätter på det inslagna spåret från 2016 års proposition och kringskär den fria forskningen genom att premiera den forskning regeringen bedömer som relevant.

Vart fjärde år lägger regeringen fram en forskningspolitisk proposition, som lägger fast riktningen för de kommande fyra årens forskningspolitik genom att ta upp sådant som högskolornas styrning och finansiering.

Nästa forskningsproposition, som nu är under beredning, kommer att presenteras för riksdagen 2020. Inför det har regeringen tagit emot inspel från runt 200 olika organisationer som har fått lämna in sina synpunkter. Deadline för inspelen var sista oktober, alltså i torsdags.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I den senaste forskningspropositionen, ”Kunskap i samverkan” från 2016, lade regeringen an ett tioårsperspektiv med fokus på områden som klimat och miljö, hälsa, och digitalisering.

Målsättningarna som sådana lät förvisso bra i sig, och visst är det så att långsiktiga perspektiv gör sig gott när det kommer till forskning. Men propositionen tilldrog sig en hel del kritik.

Den i propositionen uttrycka viljan till samverkan mellan forskningsvärlden och det omgivande samhället ansågs vara naiv. Inte minst framfördes kritiken, bland annat från rektorn för Lunds universitet Torbjörn von Schantz, att regeringen försökte styra vad lärosätena skulle forska kring genom att binda upp mycket av forskningsbudgeten kring specifika, prioriterade ämnen som klimat eller migration.

Förvisso har Sveriges Kommuner och Landsting i sitt inspel till forskningspropositionen 2020 välkomnat en fortsatt satsning på just forskning kring samhällsutmaningar. Det finns onekligen en poäng in att det offentliga investerar i forskning som har konkret betydelse för samhällets aktuella utmaningar. Men det får inte ske till priset av att den fria forskningen äventyras och att endast forskning som betraktas som nyttig ur specifika politiska perspektiv gynnas.

Att just fri forskning måste stödas för att möta samhällsutmaningar, med respekt för forskningens integritet, är också något som lyfts fram av inte minst Vetenskapsrådet i dess inspel till regeringen. Som Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström uttryckte det i en intervju med Tidningen Curie (21/5): ”Man kan lätt tro att pengarna borde satsas på forskning som adresserar specifika samhällsutmaningar. Vår erfarenhet är dock att forskarna själva formulerar relevanta forskningsfrågor för att kunna lösa dessa utmaningar. Forskningsministern behöver vara medveten om de fria projektbidragens betydelse för dessa frågor.”

Regeringen har inte direkt varit mångordig gällande hur planerna ser ut för den kommande forskningspropositionen. Något besynnerligt, om man tar i beaktande hur mycket pengar det gäller. Utifrån uttalanden av Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, framstår det dock inte som orimligt att det blir mer av samma vara. I en debattartikel i SvD (3/10) avslutar hon med ett resonemang om betydelsen av samhällsrelevant forskning – och lyfter då fram klimatet, populism och faktaresistens.

God vilja leder lätt till politisk styrning av forskningen. Underlätta för all del forskning som är samhällsrelevant. Men problemformuleringarna lämnas bäst åt forskarna själva.