Biogas, kött och mjölk

Biogas, kött och mjölk. Den gemensamma faktorn är animalieproduktion. I Kalmar län produceras 50 gigawattimmar biogas idag och den kommer främst från gödsel. Man får inte det ena utan de andra.
I dag rullar 60 procent av kollektivtrafiken på biogas i Kalmar län.
Foto: Tomas Oneborg / SvD / SCANPIX

Region Kalmar Län har gått hårt ut med satsning på det fossilfria drivmedlet och hoppas kunna ersätta en tiondel av dagens användning av fossila drivmedel. Det överhängande målet är att bli en helt fossilbränslefri region till år 2030. Gott så. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp idag.

Men det sänds ut motsägelsefulla vibrationer från det offentliga. Matavfall, slakteriavfall och gödsel står tillsammans för nästan hälften av råvaran för att producera fordonsgas idag. Men samtidigt som man säger att man vill göra sig mer beroende av biogas, så uppmuntras varken att slänga mer mat eller öka konsumtionen av animaliska livsmedel.

Att matsvinnet bör minska är det få som inte håller med om. Det är kostsamt och onödigt att producera livsmedel som slängs. Mat som källsorteras är dock källa till 18 procent av fordonsgasen. Alltså en viktig råvara men inget som någon vill uppmuntra en ökad produktion av.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Samtidigt uppmanar flera myndigheter, med Livsmedelsverket i spetsen, till att äta ”mer grönt”, och då är det inte möglig ost som åsyftas. Från hemsidan går att läsa att ”Nyckeln till bra matvanor är mer mat från växtriket”.

Något som flera kommuner i länet hakat på. I Mörbylånga till exempel får man av kommunen veta att ”Vegetarisk mat är hälsosam och har mindre påverkan på klimatet, därför är ett bra miljömål vegetariskt.”. Även konsumtion och produktion av ekologisk mat uppmuntras. Två råd som motsäger sig själva eftersom ekologisk produktion förutsätter kreatursbesättning för tillgång till gödsel.

Visst går det att producera biogas även helt från växtriket, men inte alls i samma omfattning. Och det innebär även en konflikt med åtgången av jordbruksmark, som hellre behövs till livsmedelsproduktion. I Sverige kommer bara fem procent av råvarorna till fordonsgasen från spannmålsrester medan över 30 procent av biogasmaterialet kommer från delar av mjölk- och kött-produktionskedjan.

I Sverige är både produktion och konsumtion av biogas subventionerad. Är man producent går det att få del av både investeringsstöd och gödselgasstöd och som konsument finns en skattebefrielse av biodrivmedel.

Skattebefrielsen från biodrivmedel är dock inget säkert kort då det strider mot EU:s statsstödsregler. Det är alltså inte helt ok att göra som Sverige gör. Det undantag som beviljats löper ut under 2020 och kommer inget nytt på plats så ökar priset vid pumpen med flera kronor och efterfrågan blir lidande.

Att öka beroendet av biogas samtidigt som man ihärdigt försöker minska basen för produktionen går inte ihop. Och förvirringen som sprids från det offentliga går i vanlig ordning ut över vanligt folk. Bussresenärerna, bilägarna och bönderna.

Läs mer

Nattens händelser

Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Misstänkt anlagd brand i miljöhus i Växjö.

Kalmar

Katsanidous väg till toppen: ”Insåg att jag hade stort stöd”

”Vill vi se fler unga, inte minst kvinnor, engagera sig politiskt då måste politik och vardag gå att kombinera.”

Oskarshamn

Muddring räckte inte – nu ska stenkross täcka gifterna

Notan för kommunen: Fem miljoner kronor

Ledare

GM-grödor är inte farliga

Konsensus från forskarvärlden har länge varit att de genmodifierade grödorna inte är farligare än vanliga. Men GMO-grödor är fortfarande hårt reglerade i EU. De måste godkännas i extremt utdragna och dyra processer där de ändå oftast får nej i slutändan

Ledare

Bondförnuft har alltid varit hållbart

Sveriges lantbrukare är som bekant de osjungna hjältar som samhället vänder sig till för god mat, kulturlandskap och backup i tider av kris och krig. Men de är även ofta utsatta slagpåsar i klimatdebatten. Det är på något sätt deras fel att kor fiser och att marken behöver bearbetas för att gå att odla på. Från vissa håll låter retoriken som om det vore bättre att all matproduktion lades ned, för att rädda klimatet.

Tränarna som har fått gå

27 tränare på fem år har fått lämna toppklubbarna

Barometern-OT:s kartläggning visar att många tränare har fått lämna sina jobb toppklubbarna här de senaste fem åren.