Blanda inte äpplen och päron om tågen

Staten måste ta ansvar för regionens järnvägar, skriver Karin Helmersson.
Det är klimatsmart att rusta upp Stångadalsbanan, skriver länsunionens företrädare Karin Helmersson (C).
Foto: Mats Holmertz

Barometern-OT ondgör sig över att Region Kalmar län investerar i och driver på för ett samhälle med fossilbränslefria transporter och utökade möjligheter till pendling mellan hem och arbete, skola och fritidsliv. Tidningen kallar det ”optimism” och låter förstå att det ordet inte har någon positiv klang i dess öron. Kanske sällar sig istället då tidningen till de som hellre väljer motsatsordet.

Hur som helst, det är förstås upp till redaktionen att välja livsåskådning. Men att blanda äpplen och päron för att kunna hålla i sin pessimistiska linje är inte klädsamt. Tåg har en väldigt viktig funktion redan idag och kommer att ha en än viktigare funktion framöver. Klimatsmart resande som grund för att geografiskt utöka arbetsmarknadsregionerna och skapa ökad tillgänglighet för hela länet är ett måste, inte en fråga om lättvindigt politiskt spel.

Länsunionens drivkraft är just den, att på sikt få till klimatsmart pendlande längs med våra regionala tågbanor – med möjlighet att ta sig till Stockholm via dessa.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

När det nu är bestämt att ett nytt signalsystem ska införas på det svenska järnvägsnätet, är det förstås fullt naturligt att ställa krav på att det ska införas så heltäckande som möjligt. Regionens beslut om inköp av nya tåg togs innan Trafikverket bytte fot i fråga om införande av det nya signalsystemet på våra banor. Staten måste ta sitt ansvar även för vår region och frågan är högst angelägen att lösa. Att i ljuset av det då driva på för att få igenom förändringar i Trafikverkets projektlista är politiskt hantverk, inte någon naiv förhoppning.

Karin Helmersson (C),

ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.