Bostadspolitiken reducerar villan till en dröm

Barnfamiljerna vänder sig mot samhällsplanerarnas skisser och väljer att flytta till småsamhällenas villor.
Drömmen uppfylld.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

På torsdagen kolliderade en ny trend med politiska beslut. I Svenska Dagbladet framgick att barnfamiljer och inrikes födda väljer att lämna Stockholm. Flyttströmmarna går inte längre till huvudstaden utan från den. Ett liknande mönster finns också när det gäller Göteborg där demografin håller på att förändras när unga flyttar till Lerum eller Alingsås.

Några timmar senare presenterade regeringens senaste bostadspolitiska beslut. Investeringsstödet för hyresrätter justeras i enlighet med Januariöverenskommelsen för att passa ”hela landet”.

Men nyheten och beslutet karaktäriserar dock väl hur den bostadspolitiska inriktningen går på tvärs med efterfrågan när barnfamiljer väljer att lämna städerna för att förverkliga villadrömmen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I samhällsplanering och bostadspolitik har villan lyst med sin frånvaro, trots att unga i undersökning efter undersökning säger att de föredrar småhuset som bostadsalternativ. Fokus hos Länsstyrelser, Boverket, regering och kommuner är på hyresrätter som nu också ses som ett prioriterat alternativ i ”hela landet”.

Ungas boendepreferenser skiljer sig inte särskilt mycket från föräldragenerationens, de drömmer också om villan. Även den ”kreativa klassens”, som innerstadsborna kommit att kallas, individer bildar familjer som växer sig ur lägenheten och längtar mer till villans gräsmatta och fruktträd än till puben på den livligt trafikerade gatan.

Staden förknippas i dag också i det offentliga samtalet med mer negativa fenomen. Kriminaliteten i förorterna flyttar in och drabbar medelklassens barn i form av hot och rån. Samtidigt omtalas traditioner och familj i mer positiva ordalag.

I liberal individualism där lägenheten materialiserar den rörliga livsstilsmänniskan och i en bostadspolitik som handlar om mer politik än bostad har villan - den stora symbolen för familjelivet – emellertid inte haft någon given plats.

För de gröna samhällsplanerarna - de är många - står småhuset i motsats till kollektivtrafik eller bevarandeperspektiv. Dagens villabebyggelse behöver emellertid inte alls se ut som 1970-talets långa gator som mynnar ut i en vändplats för bilen. Och frågan rymmer också en partipolitisk dimension. Innerstäderna är gröna eller röda. Villasamhällena står mer till höger.

Januaripartierna har nu lanserat ett investeringsstöd för hyresrätter till ”hela landet”. När kommer en ”hela landet”-strategi också för villabebyggelse?

Läs mer

Sport

49-årige profilen lyfte KTK – utan att tappa ett set

”I grund och botten är jag mer en lagspelare än en individuell spelare.”

Kalmar

”Donald Trump hotar, förolämpar och smickrar andra länders ledare i grova ordalag”

Anders Lidén om hur politiker använder sociala medier.

Torsås

Lägre kostnader för placeringar

Torsås kommun har fått ned kostnaden för placeringar inom individ- och familjeomsorgen till under 1 miljoner kronor per månad, vilket kan jämföras med från 1,8 miljoner per månad i mars 2018.

Oskarshamn

Anders Lidén: ”I den anglosaxiska världen hyllas retorik”

Anders Lidén om talekonsten som påverkar politiken.

Kultur

Sista luckan i Gustafssons jullåtskalender: ”Här är vinnaren”

Nöjets Christian Gustafsson stänger 2000-talets två första decennier med att lista årtusendets 24 bästa jullåtar.

Minnesord

Minnesord över Arne Lagerstedt

Arne Lagerstedt, Glömminge, har avlidit i en ålder av 80 år.